โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 2 ศูนย์ฯ บ้านดอนเมือง ต. โคกคอน อ. ท่าบ่อ หนองคาย

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ลำดับที่ 2 ศูนย์ฯ บ้านดอนเมือง ต. โคกคอน อ. ท่าบ่อ หนองคาย

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทรุดโทรม ศูนย์ฯ วัดทุ่งสว่างธรรมมาราม (บ้านดอนเมือง) อ. ท่าบ่อ หนองคาย…. มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการนี้ฯ บัดนี้ (ก.ค.58) โครงการปรับปรุงส่วนที่ 2 ได้แก่ ห้องน้ำสำหรับครูและเด็กเล็กและรางอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับเด็กเล็ก และประตูเปิดปิดเข้าศูนย์เด็กเล็ก – บัดนี้มีงบประมาณเริ่มต้นบางส่วนพร้อมแล้วในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ… ในส่วนของแรงงานนั้น ยังคงเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ปกครองในการร่วมด้วยช่วยกัน ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดได้แก่ อบต. โคกคอน ให้จนแล้วเสร็จ…. ขอขอบคุณทุกแรงกายแรงใจที่มาช่วยเหลือกันเพื่อเด็กๆ ของทุกคนในครั้งนี้ มูลนิธิฯ จะนำเสนอภาพข่าวเป็นระยะๆ จนกว่างานส่วนนี้จะแล้วเสร็จ.. ครับผม ยังคงมีส่วนงานปรับปรุงลำดับที่ 3 ได้แก่ พื้นที่รับประทานอาหารและส่วนห้องครัว… ผู้มีจิตเมตตาท่านใด ประสงค์จะบริจาคร่วมสมทบในการปรับปรุงส่วนนี้ กรุณาติดต่อมูลนิธิฯ ได้ตามที่อยู่ใน website ของเรา หรือ e mail มาที่ fcyd2014@gmail.com ขอบคุณครับ