โครงการโภชนาการและอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก

โครงการโภชนาการและอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่ยากลำบาก

“มีนักเรียนหลายคนที่โรงเรียนทราบว่าไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาจากที่บ้าน ทางเราช่วยได้อย่างมากที่สุดคือให้นมกล่องของโรงเรียนประทังความหิว ไปจนกว่าจะถึงอาหารกลางวัน” “อย่างน้องบัณฑิต… นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสงสาร ร่างกายแคร็ะแกรน อายุ 6 ขวบแล้วแต่น้ำหนักเพียง 12 กิโลกรัม” นี่คือข้อมูลที่เรารับทราบจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก และจึงเป็นที่มาของ “โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารเช้าสำหรับนักเรียนยากลำบาก” ให้กับโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากและโรงเรียนบ้านสาวแล อ.โพธิ์ตาก จ. หนองคาย….. เหตุแห่งปัญหาทุพโภชนาการที่เกิดกับเด็กๆ เหล่านี้ มีมูลเหตุที่ไม่ได้เกินไปจากการคาดคิดของทุกท่าน รวมทั้งมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ประกอบ ได้แก่ความยากจนข้นแค้นไม่มีเงินซื้ออาหารที่ดีได้ ไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดู แต่เป็นปู่-ย่าหรือตา-ยายที่ชรามากแล้วและบางคนก็เจ็บป่วยที่ไม่สามารถหุงหาอาหารที่ดีมีประโยชน์ให้กับลูกหลานได้ กิจกรรมหลักสำคัญของโครงการมี 2 กิจกรรม ได้แก่ ก) การฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะโภชนาการที่ดีสำหรับเด็ก-การประยุกต์ใช้และทำอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น และ ข) การจัดตั้งกองทุนอาหารเช้าสำหรับนักเรียนยากลำบาก มูลนิธิฯ ได้รับความเมตตาจากท่านหัวหน้าฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาลหนองคาย หัวหน้ากมลฐา ที่ยินดีมาช่วยเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้กับโครงการนี้ (รูปภาพสุดท้าย) มูลนิธิฯ มีงบประมาณการเริ่มต้นโครงการฯ แล้วในบางส่วน…แต่ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมตามแผนงานต่างๆ ทั้งหมด ผู้มีจิตเมตตาท่านใดประสงค์ช่วยเหลือโครงการนี้ สามารถบริจาคสมทบสิ่งของต่างๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารสำเร็จรูป น้ำปลา น้ำตาล น้ำมันพืช เครื่องปรุงต่างๆ เป็นต้น 2. สมทบทุน “กองทุนอาหารเช้าโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากและโรงเรียนบ้านสาวแล” ตามจิตศรัทธา…. ติดต่อขอข้อมูลโครงการและการบริจาคได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ คุณทรายทอง จันทลือชัย หมายเลข 091 0607954 หรือ 042 081799 ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย _/_/_/_